Lidt info om vandværket

Vandforsyningen i Ødum består af 2 rånvandsboringer 1 vandværk og 1 pumpestation.

De 2 boringer er placeret i udkanten af Ødum på vej mod Randers, de 2 boringer skiftes til at pumpe 

vand ind til vandværket som ligger på Ødum torv.

Her bliver vandet så behandlet, der er på vandværket opstillet et trykfilter der ”renser” vandet og

leder det ud i en beton beholder der ligge i jorden lige udenfor vandværket.

Herfra bliver vandet så pumpet ud til forbrugerne i Ødum, det forgår vha et hydrofor anlæg med en 

pumpe bestykning på 1stk 16m3h pumpe + en 30m3h pumpe.

Vandværket har forbindelse til pumpestationen i Røved og der bliver hertil pumpet ca 20m3 i 

døgnet, Pumpestationen i Røved er af noget nyere dato end vandværket i Ødum. Her står der 2

frekvens (VLT) styret pumper og sørger for at holde trykket mod Røved by. Her er beholderen

placeret lige under bygningen og den kan indeholde ca100m3 svarrende til ca 5 dages forbrug.

 

Vi er P.T ca 170 forbruger koblet på vandværket og pumpe stationen.

Den samlet udpumpning om året er ca 52000 m3